Erhvervslicens tidsbegrænset

Zoner med tidsbegrænset parkering ligger ved:

• Vanløse Station
• Hellerup Station
• Lergravsparken Metrostation
• Grønjord
• Nordvest
• Valby Syd
• Havnestad
• Den Hvide Kødby

Virksomheder med adresse i et område med tidsbegrænset parkering, og som er ejer af erhvervskøretøjer kan søge om en gratis erhvervslicens. Denne giver adgang til at parkere på offentlige parkeringspladser uden tidsbegrænsning nær virksomheden.

Erhvervslicensen udstedes kun til virksomhedens køretøjer, der jf. registreringsbekendtgørelsen alene må anvendes erhvervsmæssigt. Det vil sige køretøjer:

  • på gule nummerplader, der ikke må bruges til privat kørsel og kun lovligt må bruges til vare- og godstransport samt
  • køretøjer på hvide og gule nummerplader, der ikke må bruges til privat kørsel og som kun lovligt må bruges til erhvervsmæssig persontransport som fx. taxi og sygetransport og
  • erhverskøretøjer med totalvægt på maksimalt 3.500 kg.

Licensen udstedes for 1 år gældende fra startdato og fritager virksomheden for den 3-timersbegrænsning, der gælder i parkeringszonen ml. kl. 08-19 på hverdage. For parkeringszonen "Den Hvide Kødby" fritages virksomhederne for den 1-timesbegrænsning, der gælder mandag til lørdag kl. 08-17. Licensen er først gyldig, når du modtager en bekræftelsesmail. 

Se et kort over tidsbegrænsede zoner.

Pris:
0,00 kr.