Erhvervslicens Plus

Virksomheder med adresse i betalingsområdet kan ansøge om en erhvervslicens plus, der dækker mere end en erhvervslicens. Erhvervslicens plus gælder alle offentlige parkeringspladser i alle betalingszonerne på hverdage fra kl. 07.00-18.00. I aftentimerne og om lørdagen gælder den kun i virksomhedens egen licenszone. 

Se hvor din licens gælder på kortene over licenszoner.

Erhvervslicens udstedes til virksomhedens køretøjer, der alene må anvendes erhvervsmæssigt. Det vil sige køretøjer:

  • på gule nummerplader, der ikke må bruges til privat kørsel og kun lovligt må bruges til vare- og godstransport samt
  • køretøjer på hvide og gule nummerplader, der ikke må bruges til privat kørsel, og som kun lovligt må bruges til erhvervsmæssig persontransport som fx taxi og sygetransport
  • erhvervskøretøjer med totalvægt på maksimalt 3.500 kg.

Licensen udstedes for 1 år gældende fra startdato og er gyldig, når du har modtaget en bekræftelsesmail fra Center for Parkering.

Elbiler, brintbiler og elmotorcykler kan parkere gratis i gadeplan på offentlige parkeringspladser, det er derfor ikke nødvendigt med en erhvervslicens til disse køretøjer.

Pris: 

 9830,00 kr.